Rabu, 10 Oktober 2007

renungan

Ajaklah mata hati kita untuk becermin pada masa lalu,
dan ukurlah tumpukan debu atau bahkan sampah yang menyelubungi di kalbu.
Ambillah tisu dan sapu untuk membersihkan semua yang mengotori hati.
Kemudian ucapkanlah selamat tinggal kepada debu, kotoran dan najis dan segala sampah yang pernah bersarang.
Setelah itu mintalah izin kepada matahari dn angin untuk meminjam cahaya dan hembusannya agar dapat menyinari , menguras dan menyedot habis semua.
Tak perlu kita sisakan sedikit kotoran, bersihlah hati, bersihlah bathin.
Katakan kepada dosa, “ Tidak ! jangan pernah mendekat lagi!
Aku telah kembali kepadanya . Jangan pernah mengira bahwa aku akan menemui atau menemanimu dalam kobaran api-Nya.
“ Jika kita mampu memberontak dan melakukan perlawanan terhadapa masa lalu yang kelabu, dosa yang pernah singgah , dan kebusukan hati yang bersemayam , maka jangan pernah kaget bahwa kelak Tuhan akan memanggil kita, “ wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada-Ku!”


disadur dari Opick Oase spiritual
Pesona Keteladanan Sahabat Nabi SAW
(Khulafa Ar-Rasyidin)


Abu Bakar Ash-Shiddiq
Nama : Abdullah bin Abi Quhafah
Gelar : Ash-shiddiq
Panggilan : Abu Bakar
Usia : 3 tahun lebih muda dari Rasulullah saw
Suku : Quraisy
Kabilah : Bani Tamim
Masuk Islam : Hari pertama dakwah Islam
Istri : Qatilah binti Saad, Ummu Rumman, Asma binti ‘Umais
Anak-anak : Abdullah, Asma, Abdurrahman, Aisyah, Muhammad, Ummu Kultsum
Sifat dominan : Pendiam, hartawan, dermawan
Hub dengan nabi : Mertua, sahabat sejak kecil
Menjadi khalifah : 2 tahun 3 bulan

Proses pengangkatan menjadi khalifah atas kesepakatan kaum muslimin setelah Rasulullah wafat

Ayat yang berhubungan dengannya: QS. Al-Ahqaf: 15, At-Taubah: 40

Peristiwa penting :
• menemani Rasulullah hijrah,
• peristiwa Isra’ Mi’raj,
• menggantikan Nabi saw menjadi imam shalat,
• memerangi murtaddin,
• pengumpulan Alquran.

Wafat: tahun 13 H dalam usia 63 tahun karena sakit. Dimakamkan di sisi Nabi saw.

Abu Bakar Ash-Shiddiq
Pesonanya menurut Rasulullah saw:
• “Tidak ada harta seseorang yang lebih bermanfaat bagiku seperti bermanfaatnya harta Abu Bakar”.
• “Yang paling pengasih dari umatku adalah Abu Bakar”
• “Sesungguhnya aku memiliki 2 penasehat dari penduduk langit dan 2 penasehat dari penduduk bumi. Yang di penduduk langit adalah malaikat Jibril dan Mikail. Dan yang dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Merekalah pendengaran dan penglihatanku”.

Kata hikmah yang keluar dari lisan Abu Bakar:
• “Barangsiapa masuk kubur tanpa amal seperti menyebrang laut tanpa perahu”.
• “Orang yang berbuat kebaikan berarti memerangi kejahatan”.

Prestasinya:
• Yang pertama kali beriman dari kalangan dewasa
• Banyak membebaskan budak
• Menemani Rasulullah hijrah
• Mengumpulkan dan mencatat Alquran
• Menggantikan tugas Rasulullah ketika beliau sakit
• Memerangi kaum murtad
• Memerangi penolak zakat
• Mengirim pasukan Usamah

Umar bin Khaththab

Nama : Umar bin Khathtthab
Gelar : Ala-Faruq
Panggilan : Abu Hafsh
Usia : 13 tahun lebih muda dari Rasulullah saw
Suku : Quraisy
Kabilah : Bani ‘Adiy
Masuk Islam : Tahun ke 6 kenabian
Anak-anak : 13 orang (9 laki-laki dan 4 perempuan) di antaranya: Abdullah, Abdurrahman, Ubaidillah, ‘Ashim, Hafshah, Hafash, Abu Salmah
Sifat dominan : Pemberani, cerdas, keras, tegas, adil, tanggung jawab
Hub dengan nabi : Mertua
Menjadi khalifah : 10 tahun 5 bulan

Proses pengangkatan menjadi khalifah atas wasiat Abu Bakar dan disetujui oleh mayoritas sahabat

Peristiwa penting :
• Penaklukan Persia dan Pelstina, wabah penyakit ta’un
Wafat: tahun 23 H dalam usia 63 tahun karena dibunuh Abu Lu’lu di masjid Nabi saw. Dimakamkan di sisi Nabi saw.

Umar bin Khaththab
Pesonanya menurut Rasulullah saw:
• “Sesungguhnya Allah telah menaruh kebenaran pada lisan dan hati Umar”
• “Jika ia melalui satu jalan dan setan melalui jalan itu, maka setan akan menyingkir menghindarinya”
• “Seandainya setelahku ada seorang yang mendapatkan ilham (wahyu), Umarlah orangnya”.
Kata hikmah yang keluar dari lisan Umar bin Khaththab:
• “Hisablah dirimu sebelum Allah menghisab amal-amalmu”
• “Belajarlah terlebih dahulu sebelum menjadi pemimpin”
• “Kami dapt merasakan kenikmatan hidup ketika kami mampu bersabar”
• “Orang yang berakal adalh orang yang suka memaafkan orang lain”.
• “Siapa yang tidak tahu keburukan, ia akan mudah terperosok kedalamnya”.
• “Orang yang berbuat kebaikan berarti memerangi kejahatan”.
Prestasinya:
• Mengembangkan Baitul Maal
• Ronda malam untuk mengetahui rakyatnya
• Mendera peminum arak 80 kali
• Shalat tarawih berjamaah di masjid
• Membuat pos untuk pengiriman surat-surat ke daerah-daerah
• Julukan Amirul Mukminin
• Menggaji para veteran dan istri-istri Rasulullah
• Satu-satunya sahabat yang hijrah secara terang-terangan
• Jaminan surga

Utsman bin Affan
Nama : Utsman bin Affan
Gelar : Dzunnurain
Panggilan : Abu Abdurrahman
Usia : 6 tahun lebih muda dari Rasulullah saw
Suku : Quraisy
Kabilah : Abul ‘Ash
Masuk Islam : Atas ajakan Abu Bakar di masa awal dakwah
Ayah : Affan bin Abil Ash bin Umayyah
Ibu : Urwa binti Al-Baidhar binti Abdulmutthalib
Anak-anak : Abdullah, Khalid, Abdullah, Ibban, Umar, Maryam, Walid, Said, Ummu Said, Abdul Malik, Ummu Banin, Aisyah, Ummu Ibban, Ummu Amru, Maryam
Sifat dominan : Dermawan, penyantun dan lembut
Hub dengan nabi : Menantu
Menjadi khalifah : 12 tahun pada usia 70 tahun
Proses pengangkatan menjadi khalifah terpilih dari enam calon yang diusulkan Umar dalam tim syura

Peristiwa penting :
• Penulisan dan pembukuan Alquran
• Perluasan wilayah Islam
• Tersebar fitnah di kalangan umat masa pemerintahannya
Wafat: tahun 35 H dalam usia 82 tahun karena dibunuh pemberontak
Utsman bin Affan

Pesonanya menurut Rasulullah saw dan Sahabat:
• “Yang paling perasa/pemalu dari umatku adalah Utsman, hingga malaikatpun malu padanya”.
• “Setiap nabi mempunyai teman karib di surga, dan teman karibku di surga adalah Utsman”.
• “Utsman menyediakan makanan bagi kaum muslimin, seperti kamakan raja-raja, padahal ia sendiri makan hanya dengan minyak dan kaldu. (Syurahbil bin Muslim)
• “Utsman puasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam, kecuali tidur sebentar pada awalnya”
Kata hikmah yang keluar dari lisan Umar bin Khaththab:
• “Perhatian terhadap dunia akan menggelapkan hati, perhatian terhadap akhirat akan meneranginya”
• “Siapa yang meninggalkan dunia akan dicintai Allah.Siapa yang meninggalkan maksiat akan dicintai malaikat”
• “Siapa yang shalat tepat waktunya akan mendapat 9 kemuliaan: dicintai Allah, fisiknya sehat, dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajah berseri-seri, lembut hati, berjalan cepat di shiratul mustaqim, diselamatkan dari api neraka dan ditempatkan bersama orang-orang yang tidak takut dan bersedih.
Prestasinya:
• Termasuk Abiqul Awalin (pionir)
• Menikahi 2 putri Nabi
• 2 kali hijrah
• Salah seorang pencatat wahyu
• Dermawan untuk dakwah
• Memberi 1000 unta bermuatan makanan saat paceklik
• Infak 900 unta dan 100 kuda pada perang Tabuk
• Banyak membebaskan budak
• Membangun gedung pengadilan khusu yang pertama
• Termasuk yang dijamin masuk surga

Ali bin Abi Thalib
Nama : Ali bin Abi Thalib
Nama kecil : Haidar
Gelar : Abu Thurab
Panggilan : Abul Hasan
Usia : 10 tahun atau 12 tahun ketika masuk Islam (usia Nabi 40 tahun)
Suku : Quraisy
Kabilah : Bani Hasyim
Masuk Islam : yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak
Anak-anak : Hasan, Husein, Zaenab, Ummu Kultsum, Muhammad
Sifat dominan : Zuhud, cerdas, ksatria
Hub dengan nabi : ASepupu dan menantu
Menjadi khalifah : 6 tahun
Proses pengangkatan menjadi khalifah setelah Utsaman terbunuh, masyarakat Kufah, Basrah dan Madinah membaiat Ali, namun Mu’awiyah di Damaskus menolak.
Peristiwa penting :
 Peristiwa hijrah Nabi
 penaklukan Khaibar
 Perang Shiffin
 Perang Unta
 Turun ayat 33 suat Al-Ahzab
Wafat: syahid dibunuh oleh Ibnu Muljam di masjid Kufah, tahun 40 H dalam usia 63 tahun.


Ali bin Abi Thalib
Pesonanya menurut Rasulullah saw:
 “Engkau saudaraku di dunia dan di akhirat”
 “Ya Allah, belalah orang yang membela Ali dan jatuhkanlah orang yang memusuhinya”
 “Orang yang paling zuhud di dunia adalah Ali bin Abi Thalib. (Umar bin Abdul Aziz)
Kata hikmah yang keluar dari lisan Umar bin Khaththab:
 “Barangsiap yang rindu akhirat, pastilah akan lupa pada hawa nafsunya”
 “Siapa yang mencari ilmu surga akan mencarinya, siapa yang melakukan dosa meraka akan mengejarnya”.
 “Pemilik harta sudah mati ketika msih hidup, pemilik ilmu tetap hidup meski sudah mati”
Prestasinya:
 Masuk Islam sejak dini
 Diasuh Nabi saw sejak usia 6 tahun
 Termasuk penulis wahyu
 Menggantikan tidur Nabi saw ketika hijrah
 Mendapat kehormatan menggunakan pedang Nabi saw (Dzulfiqar)
 Termasuk tim syura yang dibentuk Umar.
 Ayat yang turun berhubungan dengannya QS. 32: 18-20
 Satu-satunya sahabat yang hijrah secara terang-terangan
 Jaminan surga


info dari Sinta, Lc

Tempat Makan di Jakarta
A. BUBUR AYAM
a. Bubur Ayam Cikini, depan KFC (malam)
b. Bubur Ayam Hotel Indonesia (malam)
c. Bubur Ayam Jl. Tanjung, Menteng
d. Bubur Ayam Cideng, Ps. Cideng Tanah Abang (malam)
e. Bubur Ayam Sukabumi, Tebet
f. Bubur Ayam Senayan: yang enak yang di depan Istora, mobil Ijo (Minggu
pagi)
g. Bubur Ayam Sukabumi, Jl. Radio Dalam, pas tikungan
h. Bubur Ayam depan RS Pondok Indah (pagi)
i. Bubur Ayam Sawangan, depan Polsek Sawangan, Cinere (pagi)


B. NASI GORENG
a. Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih (malam)
b. Nasi Goreng Jl. Lembang, Menteng: jangan salah pilih cari yang
rame dikunjungi orang
c. Nasi Goreng Jl. Lombok, Menteng
d. Nasi Goreng Sosis, seberang Lippo Menteng depan ex Nanaban Tei
e. Nasi Goreng Sea Food Cikini, dekat KFC
f. Nasi Goreng Kambing Bakti, dekat Senopati, masuk dari Pom Bensin
Senopati
g. Nasi Goreng Pekalongan, Jl. Fatmawati, Pondok Labu, depan ex. CircleK
h. Nasi Goreng Jl. Daksa


C. NASI UDUK / WARTEG
a. Nasi Uduk Mas Miskun, Jl. Kramat Raya, dekat Hotel Acacia
b. Nasi Uduk Gondangdia, di bawahnya Fly Over Kereta Jl. Gondangdia Lama
c. Nasi Uduk Babe Saman, Jl. Kebon Kacang II
d. Nasi Uduk Rawa Mangun, dekat Terminal Rawamangun
e. Nasi Uduk Spesial Jl. Kali Malang, deket terminal, dekat perempatan
Jati Bening
f. Warteg Warmo, Tebet: setiap orang pasti tahu
g. Nasi Uduk Dikun, depan Komp. Pertanian, Ps. Minggu
h. Warteg Setia, Jl. Fatmawati, depan Ps. Mede: tempat makan selebritiD. BAKMI / BAKSO / YAMIN
a. Bakmi Udin, Jl. Besuki, deket SD Besuki, Menteng
b. Bakso / Mie Bakso Jl. Tanjung
c. Mie Ayam Gang Kelinci: katanya sih yang enak di Gang Kelinci Ps. Baru
d. Bakmi Ps. Cikini
e. Bakso Komplek IKJ, deket Bioskop 21: tongkrongannya anak-anak IKJ
f. Bakso / Siomay LIA Pramuka
g. Bakso Matraman, di Jl. Matraman Raya, sebelahnya SD Marsudirini,
rekomen : Es Durennya
h. Mie deket gereja, depan PARKIT, Sabang
i. Bakmi Tropik, Ambassador Mall, Jl. Casablanca
j. Mie Lomie, Karet
k. Baso Lapangan Tembak, Senayan
l. Mie Ayam Buncit, di Jl. Warung Buncit
m. Mie Engkoh, depan Komp. Pertanian Ps. Minggu
n. Bakso Titoti, dari Pancoran kira2 400m dari Goro sebelah kiri jalan
o. Bakmi Boy, Ps. Mayestik, Jl. Cikajang
p. Bakso Bola Tenis, dekat Lapangan Blok S (malam)
q. Bakso/Siomay Blok S, depannya RS Kebayoran; Es Podengnya enak
r. Bakmi Pangsit depan RSB Asih, Melawai (BARU)
s. Bakmi Permata, Permata Hijau, dekat Tops Supermarket
t. Cwie Mie Malang (HCM) di Arteri Simatupang, KTS & Arteri Pondok Indah
depan Pom Bensin)
u. Baso Tirta Marta Pondok Indah, depannya Sekolah Tirta Marta
v. Mie Yamin Tri-M Pondok Indah, pdi pertokoan dekat Ora et Labora PI
w. Bakmi Villa, belakang Villa Cinere Mas, Jl. Karang Tengah, CinereE. AYAM GORENG / BAKAR
a. Ayam Goreng Pemuda, Jl. Surabaya, Menteng; Casblanca
b. Ayam Bakar Menteng, seberang Menteng Plaza
c. Pecel Ayam Bu Bambang, Ps. Benhil
d. Ayam Bakar Jl. Denpasar, Kuningan, dari Casablanca sebelah kanan
jalan (BARU)
e. Ayam Berkah, Blok M belakangnya SMP 56: yang enak yang tenda kuning,
sambelnya mantap
f. Ayam Taliwang, Tebet; Jl Wolter Monginsidi; Jl. P. Polim samping
Apotik Jaya
g. Ayam Bakar SoGO (Somay Gope'), dari arah Halim - Bekasi, sebelum Hero
Kalimalang, kiriF. SEA FOOD
a. Sea Food Rawamangun, deket Ps. Rawamangun
b. Sea Food 99, Kp. Melayu, dekat RS Mitra Keluarga
c. Ikan Tude, Jl. Blora
d. Sea Food di Pertokoan Bintaro Sektor 9, belakang McDonald Sektor 9
e. Sea Food depannya Bunderan PSKD IV Blok M
f. Sea Food Baruna, pojokan depannya Balemang Café
g. Sea Food Muara Angke: bisa beli Ikan (milih sendiri) dan minta
bakarin di sana.


G. SATE
a. Sate Kambing Jalan Karawang (makan siang)
b. Sate Ayam bunderan Kolam Lembang
c. Sate Kambing pojokan jalan Sabang, depan kantor Polisi: ngantri
selalu
d. Sate Kambing Ny. Semarang, Megaria/Metropole
e. Sate Kambing Jono, Jl. Pejompongan
f. Sate Pancoran, Jl Raya Ps. Minggu, deketnya ILP
g. Sate Kambing Bu Yanti, Duren Tiga
h. Sate Blok S, tetanggaan ama Baso Blok S, depan RS Kebayoran
i. Sate Cikajang, Ps. Santa
j. Sate Apotik Jaya, Panglima Polim
k. Sate Ayam Jl. Samba
l. Sate Ayam depan RS Pertamina: uenakk!
m. Sate Hadori, Jl. Bangka, cabangnya Bandung: katanyaJ
n. Sate Ayam di pertokoan Pondok Indah Plaza, dekat Mc Donald Pondok
Indah Plaza (malam)
o. Sate Tri-M Pondok Indah, di pertokoan deket Ora et Labora Pondok
Indah (siang)
p. Sate Kambing Pak Haji Jl. Karang Tengah, dekat perempatan Lb. Bulus
(Hero Lb. Bulus) - Kr. TengahH. STEAK
a. Steak Cemara Art & Curio, Jl. Cemara
b. Steak di dalam pelataran Komplek Taman Ismail Marzuki IKJ
c. Steak 41, Jl Tendean, sebelahnya Golden Truly
d. Steak Rollies, di Kampung Tenda Semanggi, Chicken Steak enak & murah
e. Bebek Balap, di Tenda Bis Tingkat Semanggi
f. Abuba (Abu Bakar), Cipete: awas banyak asep!
g. Kemang Steak, Jl. H. NawiI. GULAI / TONGSENG
a. Deketnya Mesjid Sunda Kelapa banyak yang gerobaknya
b. Sepanjang Jalan Karawang, banyak calo makanan [?]
c. Jl. Mendut, deketnya Prambors, pas tikungan deket KONTRAS
d. GULTIK (Gule Tikungan)
e. Sepanjang Bunderan Bulungan Blok MJ. SOTO / SOP
a. Sop Buntut, deketnya Mesjid Cut Mutiah, siang sebelum 13.00
b. Soto Mie Jl. Cilacap, Menteng
c. Soto Mie YPK, depan RSB YPK, Jl. Gereja Theresia
d. M. Soleh Kumis 999, Jalan Blora
e. Soto Madura Ps. Baru, di pojokan seberang jalannya Mesjid Istiqlal
f. Soto Mie Jl. Lautze, Ps. Baru
g. Soto Madura Gubeng, Jl. Juanda, Sebelah Bank Mandiri (d/h Bank Exim)
h. Sop Buntut-nya Hotel Borobudur
i. Coto Makassar Kelapa Gading, Jl. Boulevard
j. Soto Betawi, tembusannya jalan Minangkabau
k. Soto Gebrak, di Lapangan Ros Tebet, yang enak pas tikungan, deketnya
tukang Ban
l. Sop Konro, Makasar, di Jl. Lap Ros Tebet
m. Sop Kambing Irwan, seberang RSB Asih, Melawai
n. Soto Kudus Blok A
o. Soto Ayam UKI Cawang letaknya di tengah lapang, agak terperosok ke
dalam
p. Soto/Sop Ayam By Pass, di perempatan depannya Samsat Cipinang, yang
ke arah tembusan Otista, sebelah kiri setelah lampu merah
q. Soto Ayam Ambengan Surabaya, Jl. Walter Monginsidi
r. Soto Kudus Blok M, Jl. Radio DalamK. JAWA / SUNDA
a. Pecel Lele, Jl. Juanda depan Bank DKI
b. Dapsun (Dapur Sunda) :
(1) Jl Cipete 200m dari Golden Truly
(2) Jl. Gatot Subroto ex MBAU
c. Dapur Sunda Laksana, sebelah Bakmie GM Melawai
d. Gudeg di dalam Ps. Cikini
e. Gudeg Mbak Trie, depannya Lintas Melawai Club
f. Gudeg Lesehan Blok M, deketnya 5 a sec Blok M, Jl. Panglima Polim
g. Gudeg Lesehan deketnya Hotel MelawaiL. SUMATERA
a. Jalan Kramat deket Fly Over Senen, aneka masakan Padang di jual
disana (hati hati ketabrak mobil)
b. Sate Padang depan supermarket Tip Top, Rawamangun
c. Sate Padang seberang Lippo Menteng
d. Sate Padang Goyang Lidah depan Cinere Mall
e. Sate Padang Mak Syukur, Food Court Pasaraya Blok M
f. Sate Padang, Plaza Pondok Indah (yang jual bukan orang Padang)
g. Soto Padang Jl. Pintu Air, Ps. Baru
h. Restoran Aceh di Ps. Baru, deketnya Antara: Masakannya dicampur pakai
rempah-rempah, termasuk Ganja, tapi ueenaakk!
i. Rumah Makan Medan Jaya, Gule Kepala Ikan sama Asamnya enak
j. Ayam Pop RM Sederhana: paling enak sih yang di SabangM. ASIA
a. Remaja (Chinese), Komp. Mal Kelapa Gading
b. Tanpa Nama (Jepang), Jl. Kebun Binatang, Cikini
c. Roku-roku (Jepang), sepanjang Jl. Fatmawati (dekat 5 a sec)
d. Restoran Trio Jl. Gondangdia Lama sudah top dari jaman opa omaN. GADO-GADO / KETOPRAK
a. Gado-gado Jl. Tanjung
b. Gado-gado Jl. Cemara (dekat Ps. Boplo), bumbunya pake kacang mede
c. Gado-gado Jl. Kertajaya, jejeran Jl. Adityawarman
d. Gado-gado Jl. Kertanegara
e. Gado-gado Jl. Daksa
f. Ketoprak Jl. Sunda (dekat Sarinah), deketnya GM sama Inter Studi
g. Ketoprak Jl. Borobudur kalo ini deket kantor Divisi Tehnik Masima
h. Ketoprak di Lapangan Parkir Pacuan Kuda Pulo Mas
i. Ketoprak Atma Jaya, didalem Kantin Kampus Unika Atma Jaya
j. Ketoprak STEKPI, dekat lapangan parkir STEKPI
k. Ketoprak Jl. Ciragil
l. Ketoprak Jl. CikajangO. SIOMAY / BAKPAU / LUMPIA
a. Siomay Dorongan Borobudur
b. Siomay Bulungan, depan GOR Bulungan
c. Siomay Bandung, Jl Cipete.
d. Siomay Senayan, Plaza Senayan Lt. Dasar, dekat Hero
e. Bakpau Theresia, dekat kompleks Gereja Theresia
f. Lumpia Jakarta, Jl. Pecenongan
g. Siomay pas depan Menteng Plaza
P. PEMPEK / OTAK-OTAK
a. Pempek Jl. Garuda, Kemayoran
b. Pempek Jl. Radio Dalam
c. Pempek di depan Lapangan Blok S, sebelah salon: Top!!
d. Otak - otak Jl. Sangaji, Tanah Abang:mahal tapi es kelapa + kopyornya
enak! e. Otak-otak deketnya Mesjid Istiqlal: yang jualan pake doronganQ. MARTABAK / KERAK TELOR
a. Martabak Favorit Rawamangun, depannya Apotik Rini Rawamangun / Tiptop
b. Martabak Mesir Kubang, Jl. Sahardjo
c. Martabak Bandung, di Manggarai jalan Minangkabau (3A kalau nggak
salah mereknya)
d. Martabak Tendean, di Restoran Mbok Berek Tendean
e. Martabak Bandung Fatmawati, deket Perempatan Cipete, sebelahnya Toko
karpet
f. Martabak Spotlite, (1) Jl. Fatmawati; (2) Jl. Cinere Raya
g. Martabak Bandung Blok M, deketnya Duta, Barito
h. Martabak Pela, cabangnya martabak Barito
i. Martabak Bangka yang deket RCTI, deket toko buah
j. Kerak Telor PRJ, pokoknya kalo yang jual orang Betawi pasti enakR. TAHU / TOGE GORENG
a. Tahu Isi Tiptop, Rawamangun
b. Toge Goreng Ps. Baru, belakang Metro, Gg. Tua Pek Kong
c. Di Jalan Ateri Pondok Indah, sebelum perempatan Komplek KOSTRAD
(sore-malam)
d. Di pelataran RuKo Pondok Indah Plaza, biasanya mangkal deket Mc
DonaldS. ES / JUICE
a. Juice Duren Ps. Cikini "
b. Es Doger Jl Besuki
c. Es Krim Ragusa (Italia), Jl Veteran
d. Es Duren Matraman, Jl Matraman Raya
e. Es Kelapa / Kopyor - Otak-otak Jl. Sangaji
f. Es Doger / Es Kelapa Jl. Karawang
g. Es Palu Butung, jualannya di Sop Konro, atau restoran Makasar
h. Es Podeng Blok S, temenannya Sate Blok ST. ASINAN / RUJAK
a. Asinan Jl. Kamboja, depan Tiptop Rawamangun
b. Rujak Ulek/Serut/Juhi di Jl. Sabang depan Robinson
c. Di depan Markas KODAM JAK-SEL, dari Jl. Arteri Pondok Indah, ke arah
PI, pas di perempatan KOSTRAD, belok kiri, ± 100 meter sebelah kiri
(siang saja)
d. Rujak Aceh di Pasaraya Blok MU. KUE
a. Kue coklat Maison Benny, Jl. Cikini, dekat TIM
b. Pistales SMA III, Jl. Setia Budi
c. Kue Tradisional Ny. Ali, Jl. Kramat Pela
d. Toko Kue TV Jl. Cikajang: enak!!!
e. Martin, Pal MerahV. ROTI BAKAR
a. Roti Bakar Edi, terkenal sejak 80'an, di Jalan Daksa, ada jualan Nasi
Uduk + Ayam, Nasi Uduk Ayam Injek-injek
b. Roti Bakar Wiwied, Jl Fatmawati, depannya ATM BCA Fatmawati, deket
Komp. Keuangan
c. Roti Bakar Pondok Indah, deket RS Pondok Indah
d. Roti Bakar di Bunderan PSKD IV Blok M
Jakarta Selatan

Sate Blora Remaja: Di Panglima Polim (perempatan/ lampu merah yang mau
menuju ke Blok A
dan Grand Wijaya).
Sate, sop kambing, gule kambing endang semua dan
tidak amis (itu yang penting). Yang parkir BMW, Merci dan sebangsanya.
Buka malam hari saja.

Warjep Pak Warto: Makanan Jepang a la Pak Warto di daerah Blok A,
rasanya ngga jauh dari makanan Jepang di resto-resto mahal cuma yang
ngantri banyak.

Soto Betawi "Kribo": Di warung kaget sebelahnya SMP 56 Jalan Panglima
Polim deket pompa bensin Blok M.

Chamoe-chamoe: Makanan Menado (halal), ada 2 tempat : di Panglima Polim
dan di SCBD atasnya Millenia. Yang enak disitu kuah asam, tumis kangkung
bunga pepaya, dabu-dabunya endaannggg banget & snacksnya recommended
banget

Seafood "Pondok Pesanggrahan" : Semua enak, tapi yang paling TOP
kepiting soka goreng kering… hhmmm yummy banget di sebelah Bank
Universal Melawai, depan sekolah PSKD Blok M. [Fn]

Soto dan Sop:
Soto Betawi bang Hasan di jalan Minangkabau.
Soto Ria di daerah Karet, agak susah dicari tempatnya.
Soto Madura bang Hadi di pengkolan pintu air Pasar Baru (dari jl H
Djuanda terus belok kiri).
Sop kaki kambing di daerah Roxy yg aku suka Oong Djunaedi dan Mang
Dudung.

Masakan Padang:
Restoran Sederhana, Sari Bundo, Natrabu, Sari Ratu

Nasi uduk di gondang dia, bawah rel kereta api juga enak lho tapi aku
gak perhatian sama namanya.[sd]Tambahan untuk makanan laut (seafood):
Seafood Ronny martabak di deket komplek jaka sampurna bekasi (sebelah
TK/SD Jaka Sampurna). Hot plate kangkung uenak tenan dan kerang bumbu
padangnya ok's banggeeetss. Harga nggak terlalu mahal, makan berlima
cuma habis seratus lima puluhan sdh dapet hot plate kangkung 2, kerang
ijo saus padang 2, cumi goreng tepung, cap cay goreng, gurame goreng
mentega, ayam goreng kering [dh]

Buffet restaurant
1. Pronto (yang saya tahu di Mal Tm. Anggrek dan Di Mal Kelapa Gading)
2. Del Arte di MTA (highly recommended, tiramisunya. ....hmmm yummy)
3. Country Kitchen di MTA
4. Marinara di Sarinah Thamrin
5. Cafe C & R di Sarinah Thamrin Harganya berkisar 25.000-30.000 belum
termasuk tax.

Tambahan:
-Warung Cangkir di depan Dapur Sunda,Cipete. Sambel ijo dan patin
gorengnya sangat direkomendasikan

-Bebek Goreng Pak Man di depan Balai Sudirman,Saharjo- Tebet

-Ribs di panglima polim,belakang restoran menado Camu-camu

-Seafood kaliunggul,senopati

11 januari

Lirik/Lyrics : Gigi - 11 Januari
Artis/Band:Gigi

Judul Lagu:11 Januari


sebelas januari bertemu

menjalani kisah cinta ini
naluri berkata engkaulah milikku
bahagia selalu dimiliki
bertahun menjalani bersamamu
kunyatakan bahwa engkaulah jiwaku

akulah penjagamu
akulah pelindungmu
akulah pendampingmu
di setiap langkah langkahmu

pernah ku menyakiti hatimu
pernah kau melupakan janji ini
semua karena kita ini manusia

akulah penjagamu
akulah pelindungmu
akulah pendampingmu
di setiap langkah langkahmu

Reff:kau bawa diriku kedalam hidupmukau basuh diriku dengan rasa sayangsenyummu juga sedihmu adalah hidupkukau sentuh cintakudengan lembut, dengan sejuta warna
[interlude]Reff:kau bawa diriku kedalam hidupmukau basuh diriku dengan rasa sayangsenyummu juga sedihmu adalah hidupkukau sentuh cintakudengan lembut, dengan sejuta warna

sebelas januari bertemu
menjalani kisah cinta ini
naluri berkata engkaulah milikku

Beautiful Message

As we grow up, we learn that even the one person that wasn't supposed
to ever let you down probably will. You will have your heart broken
probably more than once and it's harder every time.
You'll break hearts too, so remember how it felt when yours was broken.
You'll fight with your best friend. You'll blame a new love for things anold one did.
You'll cry because time is passing too fast, and you'll eventually losesomeone you love.
So take too many pictures, laugh too much,
and love like you've never been hurt because every sixty seconds
you spend upset is a minute of happiness you'll never get back.
Don't be afraid that your life will end, be afraid that it will never begin

DREAM

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
-- Eleanor Roosevelt --

Masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Impian adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Dunia ini bertumbuh dengan peradaban yang lebih tinggi dan tehnologi yang lebih hebat itu berkat impian orang-orang besar. Orang-orang besar itu adalah para pemimpi.

Menurut Francis Ford Coppola, "It was the man's dream, and his inspiring attempt to make them come true that remain important. ?Itu mimpi manusia yang terpenting, dan upayanya yang inspiratif mengupayakan mimpi itu menjadi kenyataan." Kemajuan kehidupan saat ini merupakan hasil impian generasi pendahulu kita. Mereka yang tidak mempunyai impian meninggalkan banyak hal yang ditawarkan oleh kehidupan. Hasrat atau kegigihan mereka mudah sekali pudar, sehingga mereka dengan mudah mengubah impian mereka menjadi sangat sederhana. Padahal, impian yang besar mempunyai kekuatan yang besar pula. Orang-orang yang berhasil mencatat nama dalam sejarah rata-rata mempunyai ciri khas yaitu selalu mampu memperbarui impian mereka.

Impian Merupakan Sumber MotivasiImpian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Misalnya kita memimpikan sebuah kamera merek A, maka kita menjadi lebih jeli memperhatikan benda tersebut. Tantangan berat yang harus dihadapi bukan sesuatu yang berarti jika impian sudah menjadi nafas kita. "It may be that those who do most, dream most, - Mereka mengerjakan sesuatu dengan giat, sebab mereka sangat memimpikannya, " kata Stephen Butler Leacock. Bahkan impian dapat menjamin keberhasilan, karena senantiasa menjadi sumber motivasi hingga mencapai tujuan atau menggapai tujuan selanjutnya. Dorongan motivasi itulah yang akan menggerakkan tubuh dan mengatur strategi yang harus ditempuh, misalnya bagaimana mencari informasi dan menjalin komunikasi maupun bekerjasama dengan orang lain. Nelson Mandela, sebelum menjadi Presiden Afrika Selatan, ia harus berjuang untuk sebuah impian negara Afrika Selatan yang berdaulat. Untuk itu ia menghadapi tantangan teramat berat. Impian selalu memotivasi Nelson Mandela untuk tetap berjuang, meskipun ia harus merelakan sebagian besar waktunya dibalik terali besi. Impian merupakan sumber semangat bagi Nelson, hingga Afrika Selatan benar-benar merdeka. Sebenarnya, kitapun dapat memperbarui nilai dan menyempurnakan jati diri dengan kekuatan impian. Jadi jangan takut untuk bermimpi akan hal-hal yang besar, sebab impian menimbulkan hasrat yang kuat untuk meraihnya. Impian mampu berperan sebagai sumber motivasi, yang membangkitkan ambisi dan optimisme, sehingga kita mampu melampaui semua rintangan dan kesulitan.

Impian Menciptakan Energi Besar untuk Berprestasi Impian menjadikan manusia penuh vitalitas dalam bekerja. Impian itu sendiri sebenarnya merupakan sumber energi menghadapi tantangan yang tidak gampang. Menurut Anais Nin, "Hidup ini mengerut atau berkembang sesuai dengan keteguhan hati seseorang." Ada 4 tips sederhana guna menjadikan impian sebagai sumber energi kita yaitu disingkat
dengan kata PLUS, yaitu; percaya, loyalitas, ulet dan sikap mental positif. Rasa percaya menjadikan seseorang pantang menyerah, meskipun mungkin orang lain mengkritik atau menghalangi. Kepercayaan itu juga membentuk kesadaran bahwa manusia diciptakan di dunia ini sebagai pemenang. Tips yang kedua adalah loyalitas atau fokus untuk merealisasikan impian. Untuk mendapatkan daya dorong yang luar biasa, maka tentukan pula target waktu. Tips yang ketiga adalah ulet. Sebuah impian menjadikan seseorang bekerja lebih lama dan keras. Sedangkan tips yang ke empat adalah sikap mental positif. Seseorang yang mempunyai impian memahami bahwa keberhasilan memerlukan pengorbanan, kerja keras dan komitmen, waktu serta dukungan dari orang lain. Oleh sebab itu, mereka selalu bersemangat mengembangkan kemampuan tanpa henti dan mencapai kemajuan terus menerus hingga tanpa batas. Impian yang sudah menjadi nafas kehidupan merupakan daya dorong yang luar biasa.

Impian Menjadikan Kehidupan Manusia Lebih Mudah Dijalani Impian menjadikan manusia lebih kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan. Sebab impian dapat menimbulkan kemauan keras untuk merealisasikannya. Para pencipta puisi Belanda atau Dutch Poet's Society mengatakan "Nothing is difficult to those who have the will, -Tidak ada sesuatupun yang sulit selama masih ada kemauan." Bob William mampu berlari dengan menggunakan kedua tangan. Ia tidak merasakan sakit di tangannya. Sebab sebuah tujuan yang berarti menjadikan segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah dan menyenangkan. Kunci kebahagiaan adalah mempunyai impian. Sedangkan kunci kesuksesan itu sendiri adalah mewujudkan impian. George Lucas mengatakan, "Dreams are extremely important. You can't do it unless you imagine it, - Impian sangatlah penting. Kau tidak akan dapat melakukan apa-apa sebelum kau membayangkannya. " Jadi jangan takut memimpikan sesuatu. Jadikan impian tersebut sebagai nafas kehidupan. Sebab impian yang kuat justru menjadikan perjuangan yang berat saat menggapainya sebagai sarana latihan mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang lain, misalnya kekuatan emosi, fisik, maupun rohani.* Sumber Kekuatan Impian oleh Andrew Ho